Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
30/04/2019 20:40 Vòng (KT) [3]Oxin Alborz 0 - 1 0 - 1 Gol Gohar[1]
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Gol Gohar
 • Đội hình Oxin Alborz vs Gol Gohar
 • Video Oxin Alborz vs Gol Gohar
 • Tip Oxin Alborz vs Gol Gohar
30/04/2019 19:45 Vòng (KT) [4]Aluminium Arak 3 - 1 1 - 1 Persepolis Pakdasht[6]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Persepolis Pakdasht
 • Đội hình Aluminium Arak vs Persepolis Pakdasht
 • Video Aluminium Arak vs Persepolis Pakdasht
 • Tip Aluminium Arak vs Persepolis Pakdasht
30/04/2019 19:45 Vòng  Hoãn [14]Khouneh Be Khouneh ?-? ?-? Arvand Khorramshahr[15]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Arvand Khorramshahr
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Arvand Khorramshahr
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Arvand Khorramshahr
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Arvand Khorramshahr
30/04/2019 19:45 Vòng (KT) [5]Mes Krman 4 - 2 1 - 1 Baderan Tehran[7]
 • Diễn biến Mes Krman vs Baderan Tehran
 • Đội hình Mes Krman vs Baderan Tehran
 • Video Mes Krman vs Baderan Tehran
 • Tip Mes Krman vs Baderan Tehran
30/04/2019 19:45 Vòng (KT) [13]Navad Urmia 1 - 2 0 - 1 Malavan[10]
 • Diễn biến Navad Urmia vs Malavan
 • Đội hình Navad Urmia vs Malavan
 • Video Navad Urmia vs Malavan
 • Tip Navad Urmia vs Malavan
30/04/2019 19:45 Vòng (KT) [8]Qashqai Shiraz 4 - 1 2 - 0 Shahrdari Tabriz[12]
 • Diễn biến Qashqai Shiraz vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Qashqai Shiraz vs Shahrdari Tabriz
 • Video Qashqai Shiraz vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Qashqai Shiraz vs Shahrdari Tabriz
30/04/2019 19:45 Vòng (KT) [16]Shahrdari Mahshahr 2 - 1 1 - 0 Fajr Sepasi[9]
 • Diễn biến Shahrdari Mahshahr vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Shahrdari Mahshahr vs Fajr Sepasi
 • Video Shahrdari Mahshahr vs Fajr Sepasi
 • Tip Shahrdari Mahshahr vs Fajr Sepasi
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [16]Arvand Khorramshahr 1 - 0 0 - 0 Qashqai Shiraz[8]
 • Diễn biến Arvand Khorramshahr vs Qashqai Shiraz
 • Đội hình Arvand Khorramshahr vs Qashqai Shiraz
 • Video Arvand Khorramshahr vs Qashqai Shiraz
 • Tip Arvand Khorramshahr vs Qashqai Shiraz
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [7]Baderan Tehran 1 - 0 1 - 0 Aluminium Arak[4]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Aluminium Arak
 • Đội hình Baderan Tehran vs Aluminium Arak
 • Video Baderan Tehran vs Aluminium Arak
 • Tip Baderan Tehran vs Aluminium Arak
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [10]Fajr Sepasi 1 - 1 1 - 0 Mes Krman[5]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Mes Krman
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Mes Krman
 • Video Fajr Sepasi vs Mes Krman
 • Tip Fajr Sepasi vs Mes Krman
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [1]Gol Gohar 1 - 0 0 - 0 Shahrdari Mahshahr[15]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Shahrdari Mahshahr
 • Đội hình Gol Gohar vs Shahrdari Mahshahr
 • Video Gol Gohar vs Shahrdari Mahshahr
 • Tip Gol Gohar vs Shahrdari Mahshahr
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [11]Mes Rafsanjan 1 - 0 0 - 0 Khouneh Be Khouneh[13]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Mes Rafsanjan vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Mes Rafsanjan vs Khouneh Be Khouneh
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [14]Shahrdari Tabriz 1 - 0 1 - 0 Oxin Alborz[3]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Oxin Alborz
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Oxin Alborz
 • Video Shahrdari Tabriz vs Oxin Alborz
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Oxin Alborz
23/04/2019 19:30 Vòng (KT) [6]Persepolis Pakdasht 0 - 1 0 - 0 Shahin Bushehr[2]
 • Diễn biến Persepolis Pakdasht vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Persepolis Pakdasht vs Shahin Bushehr
 • Video Persepolis Pakdasht vs Shahin Bushehr
 • Tip Persepolis Pakdasht vs Shahin Bushehr
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [9]Fajr Sepasi 0 - 1 0 - 1 Gol Gohar[1]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Gol Gohar
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Gol Gohar
 • Video Fajr Sepasi vs Gol Gohar
 • Tip Fajr Sepasi vs Gol Gohar
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [14]Khouneh Be Khouneh 1 - 0 0 - 0 Qashqai Shiraz[7]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Qashqai Shiraz
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Qashqai Shiraz
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Qashqai Shiraz
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Qashqai Shiraz
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [6]Mes Krman 2 - 0 0 - 0 Shahrdari Tabriz[12]
 • Diễn biến Mes Krman vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Mes Krman vs Shahrdari Tabriz
 • Video Mes Krman vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Mes Krman vs Shahrdari Tabriz
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [13]Navad Urmia 1 - 0 1 - 0 Mes Rafsanjan[11]
 • Diễn biến Navad Urmia vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Navad Urmia vs Mes Rafsanjan
 • Video Navad Urmia vs Mes Rafsanjan
 • Tip Navad Urmia vs Mes Rafsanjan
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [3]Oxin Alborz 2 - 0 1 - 0 Persepolis Pakdasht[5]
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Persepolis Pakdasht
 • Đội hình Oxin Alborz vs Persepolis Pakdasht
 • Video Oxin Alborz vs Persepolis Pakdasht
 • Tip Oxin Alborz vs Persepolis Pakdasht
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [2]Shahin Bushehr 2 - 0 1 - 0 Malavan[8]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Malavan
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Malavan
 • Video Shahin Bushehr vs Malavan
 • Tip Shahin Bushehr vs Malavan
16/04/2019 19:30 Vòng (KT) [15]Shahrdari Mahshahr 0 - 1 0 - 0 Baderan Tehran[10]
 • Diễn biến Shahrdari Mahshahr vs Baderan Tehran
 • Đội hình Shahrdari Mahshahr vs Baderan Tehran
 • Video Shahrdari Mahshahr vs Baderan Tehran
 • Tip Shahrdari Mahshahr vs Baderan Tehran
10/04/2019 20:00 Vòng (KT) [14]Arvand Khorramshahr 0 - 2 0 - 0 Oxin Alborz[5]
 • Diễn biến Arvand Khorramshahr vs Oxin Alborz
 • Đội hình Arvand Khorramshahr vs Oxin Alborz
 • Video Arvand Khorramshahr vs Oxin Alborz
 • Tip Arvand Khorramshahr vs Oxin Alborz
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [8]Baderan Tehran 0 - 0 0 - 0 Gol Gohar[1]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Gol Gohar
 • Đội hình Baderan Tehran vs Gol Gohar
 • Video Baderan Tehran vs Gol Gohar
 • Tip Baderan Tehran vs Gol Gohar
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [15]Khouneh Be Khouneh 0 - 0 0 - 0 Navad Urmia[13]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Navad Urmia
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Navad Urmia
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Navad Urmia
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Navad Urmia
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [9]Malavan 2 - 1 1 - 1 Aluminium Arak[3]
 • Diễn biến Malavan vs Aluminium Arak
 • Đội hình Malavan vs Aluminium Arak
 • Video Malavan vs Aluminium Arak
 • Tip Malavan vs Aluminium Arak
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [11]Mes Rafsanjan 1 - 1 0 - 0 Shahin Bushehr[2]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Shahin Bushehr
 • Video Mes Rafsanjan vs Shahin Bushehr
 • Tip Mes Rafsanjan vs Shahin Bushehr
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [12]Shahrdari Tabriz 3 - 3 0 - 0 Shahrdari Mahshahr[16]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Shahrdari Mahshahr
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Shahrdari Mahshahr
 • Video Shahrdari Tabriz vs Shahrdari Mahshahr
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Shahrdari Mahshahr
10/04/2019 19:15 Vòng (KT) [4]Persepolis Pakdasht 2 - 4 0 - 3 Fajr Sepasi[10]
 • Diễn biến Persepolis Pakdasht vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Persepolis Pakdasht vs Fajr Sepasi
 • Video Persepolis Pakdasht vs Fajr Sepasi
 • Tip Persepolis Pakdasht vs Fajr Sepasi
04/04/2019 19:45 Vòng (KT) [2]Shahin Bushehr 2 - 0 1 - 0 Qashqai Shiraz[7]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Qashqai Shiraz
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Qashqai Shiraz
 • Video Shahin Bushehr vs Qashqai Shiraz
 • Tip Shahin Bushehr vs Qashqai Shiraz
04/04/2019 19:45 Vòng (KT) [15]Shahrdari Mahshahr 0 - 1 0 - 1 Persepolis Pakdasht[5]
 • Diễn biến Shahrdari Mahshahr vs Persepolis Pakdasht
 • Đội hình Shahrdari Mahshahr vs Persepolis Pakdasht
 • Video Shahrdari Mahshahr vs Persepolis Pakdasht
 • Tip Shahrdari Mahshahr vs Persepolis Pakdasht
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 IranIran League Division 1IRN D1
Cập nhật lúc: 01/05/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->