Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
16/10/2018 18:45 Vòng (KT) [4]Aluminium Arak 2 - 2 1 - 2 Shahin Bushehr[10]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Video Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Tip Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
16/10/2018 18:45 Vòng (KT) [6]Shahrdari Tabriz 1 - 2 0 - 0 Karoun Ahvaz[11]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Video Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
15/10/2018 18:45 Vòng (KT) [2]Mes Krman 3 - 0 0 - 0 Khouneh Be Khouneh[17]
 • Diễn biến Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
15/10/2018 18:15 Vòng (KT) [1]Gol Gohar 3 - 1 3 - 0 Mes Rafsanjan[14]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Gol Gohar vs Mes Rafsanjan
 • Video Gol Gohar vs Mes Rafsanjan
 • Tip Gol Gohar vs Mes Rafsanjan
11/10/2018 21:30 Vòng (KT) Shahin Bushehr 1 - 0 1 - 0 Oxin Alborz
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Oxin Alborz
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Oxin Alborz
 • Video Shahin Bushehr vs Oxin Alborz
 • Tip Shahin Bushehr vs Oxin Alborz
10/10/2018 19:00 Vòng (KT) [8]Malavan 1 - 3 1 - 1 Gol Gohar[5]
 • Diễn biến Malavan vs Gol Gohar
 • Đội hình Malavan vs Gol Gohar
 • Video Malavan vs Gol Gohar
 • Tip Malavan vs Gol Gohar
10/10/2018 18:30 Vòng (KT) [17]Khouneh Be Khouneh 3 - 2 2 - 1 Baderan Tehran[6]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Baderan Tehran
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Baderan Tehran
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Baderan Tehran
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Baderan Tehran
23/09/2018 21:00 Vòng [13]Karoun Ahvaz ?-? ?-? Fajr Sepasi[9]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Fajr Sepasi
 • Video Karoun Ahvaz vs Fajr Sepasi
 • Tip Karoun Ahvaz vs Fajr Sepasi
23/09/2018 19:30 Vòng [6]Aluminium Arak ?-? ?-? Gol Gohar[1]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Gol Gohar
 • Đội hình Aluminium Arak vs Gol Gohar
 • Video Aluminium Arak vs Gol Gohar
 • Tip Aluminium Arak vs Gol Gohar
22/09/2018 20:55 Vòng [15]Shahin Bushehr ?-? ?-? Mes Krman[2]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Mes Krman
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Mes Krman
 • Video Shahin Bushehr vs Mes Krman
 • Tip Shahin Bushehr vs Mes Krman
22/09/2018 19:45 Vòng [4]Malavan ?-? ?-? Siah Jamegan Khorasan[8]
 • Diễn biến Malavan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Malavan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Malavan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Malavan vs Siah Jamegan Khorasan
22/09/2018 19:15 Vòng [12]Mes Rafsanjan ?-? ?-? Shahrdari Tabriz[11]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Shahrdari Tabriz
 • Video Mes Rafsanjan vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Mes Rafsanjan vs Shahrdari Tabriz
07/09/2018 21:30 Vòng (KT) [3]Malavan 1 - 1 1 - 0 Karoun Ahvaz[12]
 • Diễn biến Malavan vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Malavan vs Karoun Ahvaz
 • Video Malavan vs Karoun Ahvaz
 • Tip Malavan vs Karoun Ahvaz
07/09/2018 21:15 Vòng (KT) [14]Fajr Sepasi 2 - 1 1 - 1 Shahin Bushehr[13]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Shahin Bushehr
 • Video Fajr Sepasi vs Shahin Bushehr
 • Tip Fajr Sepasi vs Shahin Bushehr
07/09/2018 21:00 Vòng (KT) [5]Mes Krman 2 - 0 2 - 0 Oxin Alborz[1]
 • Diễn biến Mes Krman vs Oxin Alborz
 • Đội hình Mes Krman vs Oxin Alborz
 • Video Mes Krman vs Oxin Alborz
 • Tip Mes Krman vs Oxin Alborz
07/09/2018 19:45 Vòng (KT) [15]Baderan Tehran 1 - 0 0 - 0 Mes Rafsanjan[7]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Baderan Tehran vs Mes Rafsanjan
 • Video Baderan Tehran vs Mes Rafsanjan
 • Tip Baderan Tehran vs Mes Rafsanjan
07/09/2018 19:20 Vòng (KT) [2]Gol Gohar 3 - 2 1 - 1 Khouneh Be Khouneh[16]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Gol Gohar vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Gol Gohar vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Gol Gohar vs Khouneh Be Khouneh
26/08/2018 22:30 Vòng [10]Shahin Bushehr ?-? ?-? Shahrdari Tabriz[8]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Shahrdari Tabriz
 • Video Shahin Bushehr vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Shahin Bushehr vs Shahrdari Tabriz
26/08/2018 21:45 Vòng (KT) [6]Aluminium Arak 0 - 1 0 - 0 Mes Krman[9]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Mes Krman
 • Đội hình Aluminium Arak vs Mes Krman
 • Video Aluminium Arak vs Mes Krman
 • Tip Aluminium Arak vs Mes Krman
26/08/2018 21:45 Vòng (KT) [1]Oxin Alborz 1 - 0 1 - 0 Baderan Tehran[12]
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Baderan Tehran
 • Đội hình Oxin Alborz vs Baderan Tehran
 • Video Oxin Alborz vs Baderan Tehran
 • Tip Oxin Alborz vs Baderan Tehran
26/08/2018 21:15 Vòng (KT) [3]Mes Rafsanjan 0 - 1 0 - 0 Malavan[4]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Malavan
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Malavan
 • Video Mes Rafsanjan vs Malavan
 • Tip Mes Rafsanjan vs Malavan
26/08/2018 20:30 Vòng [18]Mashin Sazi ?-? ?-? Gol Gohar[5]
 • Diễn biến Mashin Sazi vs Gol Gohar
 • Đội hình Mashin Sazi vs Gol Gohar
 • Video Mashin Sazi vs Gol Gohar
 • Tip Mashin Sazi vs Gol Gohar
25/08/2018 21:45 Vòng [11]Karoun Ahvaz ?-? ?-? Siah Jamegan Khorasan[7]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Karoun Ahvaz vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Karoun Ahvaz vs Siah Jamegan Khorasan
25/08/2018 21:30 Vòng [16]Khouneh Be Khouneh ?-? ?-? Fajr Sepasi[13]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Fajr Sepasi
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Fajr Sepasi
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Fajr Sepasi
20/08/2018 21:00 Vòng (KT) [IRN PR-16]Siah Jamegan Khorasan 1 - 0 1 - 0 Khouneh Be Khouneh[3]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Khouneh Be Khouneh
19/08/2018 22:00 Vòng (KT) [5]Baderan Tehran 1 - 1 1 - 1 Shahin Bushehr[IRN D2-1]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Baderan Tehran vs Shahin Bushehr
 • Video Baderan Tehran vs Shahin Bushehr
 • Tip Baderan Tehran vs Shahin Bushehr
19/08/2018 21:15 Vòng (KT) [10]Mes Rafsanjan 2 - 2 1 - 0 Karoun Ahvaz
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Karoun Ahvaz
 • Video Mes Rafsanjan vs Karoun Ahvaz
 • Tip Mes Rafsanjan vs Karoun Ahvaz
18/08/2018 21:30 Vòng [4]Fajr Sepasi ?-? ?-? Aluminium Arak[13]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Aluminium Arak
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Aluminium Arak
 • Video Fajr Sepasi vs Aluminium Arak
 • Tip Fajr Sepasi vs Aluminium Arak
18/08/2018 21:15 Vòng (KT) [7]Gol Gohar 2 - 1 2 - 0 Mes Krman[8]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Mes Krman
 • Đội hình Gol Gohar vs Mes Krman
 • Video Gol Gohar vs Mes Krman
 • Tip Gol Gohar vs Mes Krman
18/08/2018 20:30 Vòng [14]Shahrdari Tabriz ?-? ?-? Naft Tehran[IRN PR-15]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Naft Tehran
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Naft Tehran
 • Video Shahrdari Tabriz vs Naft Tehran
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Naft Tehran
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 IranIran League Division 1IRN D1
Cập nhật lúc: 17/10/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác