Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
09/12/2018 17:30 Vòng (KT) Oxin Alborz 2 - 1 0 - 0 Shahrdari Tabriz
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Video Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
09/12/2018 17:30 Vòng (KT) Mes Krman 2 - 1 0 - 0 Fajr Sepasi
 • Diễn biến Mes Krman vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Mes Krman vs Fajr Sepasi
 • Video Mes Krman vs Fajr Sepasi
 • Tip Mes Krman vs Fajr Sepasi
08/12/2018 17:30 Vòng (KT) Khouneh Be Khouneh 2 - 2 1 - 2 Mes Rafsanjan
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Mes Rafsanjan
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Mes Rafsanjan
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Mes Rafsanjan
08/12/2018 17:30 Vòng (KT) Aluminium Arak 1 - 1 1 - 0 Baderan Tehran
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Baderan Tehran
 • Đội hình Aluminium Arak vs Baderan Tehran
 • Video Aluminium Arak vs Baderan Tehran
 • Tip Aluminium Arak vs Baderan Tehran
02/12/2018 17:45 Vòng (KT) [12]Malavan 0 - 0 0 - 0 Shahin Bushehr[1]
 • Diễn biến Malavan vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Malavan vs Shahin Bushehr
 • Video Malavan vs Shahin Bushehr
 • Tip Malavan vs Shahin Bushehr
02/12/2018 17:30 Vòng (KT) [10]Shahrdari Tabriz 2 - 2 1 - 1 Mes Krman[4]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Mes Krman
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Mes Krman
 • Video Shahrdari Tabriz vs Mes Krman
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Mes Krman
02/12/2018 17:30 Vòng (KT) [3]Gol Gohar 1 - 1 0 - 0 Fajr Sepasi[13]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Gol Gohar vs Fajr Sepasi
 • Video Gol Gohar vs Fajr Sepasi
 • Tip Gol Gohar vs Fajr Sepasi
26/11/2018 18:30 Vòng  Hoãn [1]Shahin Bushehr ?-? ?-? Mes Rafsanjan[15]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Mes Rafsanjan
 • Video Shahin Bushehr vs Mes Rafsanjan
 • Tip Shahin Bushehr vs Mes Rafsanjan
25/11/2018 17:30 Vòng (KT) [4]Gol Gohar 1 - 1 0 - 1 Baderan Tehran[9]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Baderan Tehran
 • Đội hình Gol Gohar vs Baderan Tehran
 • Video Gol Gohar vs Baderan Tehran
 • Tip Gol Gohar vs Baderan Tehran
24/11/2018 17:45 Vòng (KT) [5]Aluminium Arak 3 - 2 1 - 1 Malavan[12]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Malavan
 • Đội hình Aluminium Arak vs Malavan
 • Video Aluminium Arak vs Malavan
 • Tip Aluminium Arak vs Malavan
24/11/2018 17:45 Vòng (KT) [7]Oxin Alborz 2 - 0 1 - 0 Karoun Ahvaz[11]
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Oxin Alborz vs Karoun Ahvaz
 • Video Oxin Alborz vs Karoun Ahvaz
 • Tip Oxin Alborz vs Karoun Ahvaz
18/11/2018 18:00 Vòng (KT) [15]Mes Rafsanjan 4 - 1 2 - 1 Aluminium Arak[5]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Aluminium Arak
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Aluminium Arak
 • Video Mes Rafsanjan vs Aluminium Arak
 • Tip Mes Rafsanjan vs Aluminium Arak
18/11/2018 18:00 Vòng (KT) [9]Shahrdari Tabriz 1 - 1 1 - 0 Gol Gohar[2]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Gol Gohar
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Gol Gohar
 • Video Shahrdari Tabriz vs Gol Gohar
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Gol Gohar
18/11/2018 18:00 Vòng (KT) [8]Baderan Tehran 0 - 1 0 - 1 Fajr Sepasi[14]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Baderan Tehran vs Fajr Sepasi
 • Video Baderan Tehran vs Fajr Sepasi
 • Tip Baderan Tehran vs Fajr Sepasi
17/11/2018 18:00 Vòng (KT) [11]Malavan 1 - 1 0 - 0 Mes Krman[1]
 • Diễn biến Malavan vs Mes Krman
 • Đội hình Malavan vs Mes Krman
 • Video Malavan vs Mes Krman
 • Tip Malavan vs Mes Krman
06/11/2018 18:15 Vòng (KT) [14]Mes Rafsanjan 0 - 1 0 - 0 Mes Krman[2]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Mes Krman
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Mes Krman
 • Video Mes Rafsanjan vs Mes Krman
 • Tip Mes Rafsanjan vs Mes Krman
04/11/2018 20:30 Vòng [11]Karoun Ahvaz ?-? ?-? Shahin Bushehr[4]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Shahin Bushehr
 • Video Karoun Ahvaz vs Shahin Bushehr
 • Tip Karoun Ahvaz vs Shahin Bushehr
04/11/2018 18:30 Vòng (KT) [7]Shahrdari Tabriz 1 - 1 0 - 0 Baderan Tehran[9]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Baderan Tehran
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Baderan Tehran
 • Video Shahrdari Tabriz vs Baderan Tehran
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Baderan Tehran
04/11/2018 18:30 Vòng (KT) [10]Malavan 0 - 0 0 - 0 Oxin Alborz[8]
 • Diễn biến Malavan vs Oxin Alborz
 • Đội hình Malavan vs Oxin Alborz
 • Video Malavan vs Oxin Alborz
 • Tip Malavan vs Oxin Alborz
28/10/2018 18:30 Vòng (KT) [6]Aluminium Arak 1 - 0 0 - 0 Khouneh Be Khouneh[17]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Aluminium Arak vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Aluminium Arak vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Aluminium Arak vs Khouneh Be Khouneh
28/10/2018 18:30 Vòng (KT) [11]Shahrdari Tabriz 1 - 0 0 - 0 Malavan[9]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Malavan
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Malavan
 • Video Shahrdari Tabriz vs Malavan
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Malavan
28/10/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Fajr Sepasi 1 - 1 1 - 1 Mes Rafsanjan[16]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Mes Rafsanjan
 • Video Fajr Sepasi vs Mes Rafsanjan
 • Tip Fajr Sepasi vs Mes Rafsanjan
28/10/2018 18:15 Vòng [2]Gol Gohar ?-? ?-? Karoun Ahvaz[10]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Gol Gohar vs Karoun Ahvaz
 • Video Gol Gohar vs Karoun Ahvaz
 • Tip Gol Gohar vs Karoun Ahvaz
22/10/2018 21:40 Vòng (KT) Karoun Ahvaz 1 - 3 1 - 1 Mes Krman
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Mes Krman
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Mes Krman
 • Video Karoun Ahvaz vs Mes Krman
 • Tip Karoun Ahvaz vs Mes Krman
22/10/2018 18:30 Vòng (KT) Malavan 0 - 0 0 - 0 Fajr Sepasi
 • Diễn biến Malavan vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Malavan vs Fajr Sepasi
 • Video Malavan vs Fajr Sepasi
 • Tip Malavan vs Fajr Sepasi
21/10/2018 19:00 Vòng (KT) Khouneh Be Khouneh 0 - 0 0 - 0 Shahin Bushehr
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Shahin Bushehr
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Shahin Bushehr
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Shahin Bushehr
21/10/2018 18:45 Vòng (KT) Mes Rafsanjan 1 - 1 1 - 1 Oxin Alborz
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Oxin Alborz
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Oxin Alborz
 • Video Mes Rafsanjan vs Oxin Alborz
 • Tip Mes Rafsanjan vs Oxin Alborz
16/10/2018 18:45 Vòng (KT) [4]Aluminium Arak 2 - 2 1 - 2 Shahin Bushehr[10]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Video Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
 • Tip Aluminium Arak vs Shahin Bushehr
16/10/2018 18:45 Vòng (KT) [6]Shahrdari Tabriz 1 - 2 0 - 0 Karoun Ahvaz[11]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Video Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Karoun Ahvaz
15/10/2018 18:45 Vòng (KT) [2]Mes Krman 3 - 0 0 - 0 Khouneh Be Khouneh[17]
 • Diễn biến Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Mes Krman vs Khouneh Be Khouneh
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 IranIran League Division 1IRN D1
Cập nhật lúc: 10/12/2018 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->