Bong da

Kết quả bóng đá Hạng 2 Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/02/2019 18:00 Vòng (KT) [16]Karoun Ahvaz 2 - 1 1 - 1 Baderan Tehran[10]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Baderan Tehran
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Baderan Tehran
 • Video Karoun Ahvaz vs Baderan Tehran
 • Tip Karoun Ahvaz vs Baderan Tehran
13/02/2019 17:30 Vòng (KT) [5]Aluminium Arak 0 - 0 0 - 0 Oxin Alborz[3]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Oxin Alborz
 • Đội hình Aluminium Arak vs Oxin Alborz
 • Video Aluminium Arak vs Oxin Alborz
 • Tip Aluminium Arak vs Oxin Alborz
12/02/2019 17:30 Vòng (KT) [15]Khouneh Be Khouneh 2 - 0 1 - 0 Shahrdari Tabriz[10]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Shahrdari Tabriz
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Shahrdari Tabriz
07/02/2019 17:30 Vòng (KT) [6]Mes Krman 0 - 0 0 - 0 Shahin Bushehr[3]
 • Diễn biến Mes Krman vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Mes Krman vs Shahin Bushehr
 • Video Mes Krman vs Shahin Bushehr
 • Tip Mes Krman vs Shahin Bushehr
07/02/2019 17:30 Vòng (KT) [1]Gol Gohar 1 - 1 1 - 1 Aluminium Arak[5]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Aluminium Arak
 • Đội hình Gol Gohar vs Aluminium Arak
 • Video Gol Gohar vs Aluminium Arak
 • Tip Gol Gohar vs Aluminium Arak
06/02/2019 17:30 Vòng (KT) [10]Shahrdari Tabriz 1 - 0 0 - 0 Mes Rafsanjan[13]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Mes Rafsanjan
 • Video Shahrdari Tabriz vs Mes Rafsanjan
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Mes Rafsanjan
06/02/2019 17:30 Vòng (KT) [12]Fajr Sepasi 1 - 0 0 - 0 Karoun Ahvaz[16]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Video Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Tip Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
31/01/2019 17:30 Vòng (KT) [5]Oxin Alborz 1 - 0 0 - 0 Mes Krman[4]
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Mes Krman
 • Đội hình Oxin Alborz vs Mes Krman
 • Video Oxin Alborz vs Mes Krman
 • Tip Oxin Alborz vs Mes Krman
31/01/2019 17:30 Vòng (KT) [3]Shahin Bushehr 1 - 0 1 - 0 Fajr Sepasi[11]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Fajr Sepasi
 • Video Shahin Bushehr vs Fajr Sepasi
 • Tip Shahin Bushehr vs Fajr Sepasi
31/01/2019 17:30 Vòng (KT) [15]Khouneh Be Khouneh 1 - 1 0 - 0 Gol Gohar[1]
 • Diễn biến Khouneh Be Khouneh vs Gol Gohar
 • Đội hình Khouneh Be Khouneh vs Gol Gohar
 • Video Khouneh Be Khouneh vs Gol Gohar
 • Tip Khouneh Be Khouneh vs Gol Gohar
31/01/2019 17:30 Vòng (KT) [16]Karoun Ahvaz 0 - 0 0 - 0 Malavan[9]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Malavan
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Malavan
 • Video Karoun Ahvaz vs Malavan
 • Tip Karoun Ahvaz vs Malavan
31/01/2019 17:30 Vòng (KT) [14]Mes Rafsanjan 1 - 0 0 - 0 Baderan Tehran[8]
 • Diễn biến Mes Rafsanjan vs Baderan Tehran
 • Đội hình Mes Rafsanjan vs Baderan Tehran
 • Video Mes Rafsanjan vs Baderan Tehran
 • Tip Mes Rafsanjan vs Baderan Tehran
24/01/2019 17:30 Vòng (KT) [14]Fajr Sepasi 2 - 0 0 - 0 Karoun Ahvaz[16]
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Video Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
 • Tip Fajr Sepasi vs Karoun Ahvaz
24/01/2019 17:30 Vòng (KT) [3]Mes Krman 0 - 0 0 - 0 Aluminium Arak[5]
 • Diễn biến Mes Krman vs Aluminium Arak
 • Đội hình Mes Krman vs Aluminium Arak
 • Video Mes Krman vs Aluminium Arak
 • Tip Mes Krman vs Aluminium Arak
24/01/2019 17:30 Vòng (KT) [7]Baderan Tehran 0 - 2 0 - 0 Oxin Alborz[6]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Oxin Alborz
 • Đội hình Baderan Tehran vs Oxin Alborz
 • Video Baderan Tehran vs Oxin Alborz
 • Tip Baderan Tehran vs Oxin Alborz
24/01/2019 17:30 Vòng (KT) [9]Shahrdari Tabriz 0 - 1 0 - 0 Shahin Bushehr[4]
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Shahin Bushehr
 • Video Shahrdari Tabriz vs Shahin Bushehr
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Shahin Bushehr
24/01/2019 17:30 Vòng (KT) [10]Malavan 2 - 0 0 - 0 Mes Rafsanjan[13]
 • Diễn biến Malavan vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Malavan vs Mes Rafsanjan
 • Video Malavan vs Mes Rafsanjan
 • Tip Malavan vs Mes Rafsanjan
21/01/2019 17:30 Vòng (KT) [3]Mes Krman 0 - 1 0 - 1 Damash Gilan FC
 • Diễn biến Mes Krman vs Damash Gilan FC
 • Đội hình Mes Krman vs Damash Gilan FC
 • Video Mes Krman vs Damash Gilan FC
 • Tip Mes Krman vs Damash Gilan FC
17/01/2019 17:30 Vòng (KT) [3]Mes Krman 0 - 1 0 - 1 Gol Gohar[2]
 • Diễn biến Mes Krman vs Gol Gohar
 • Đội hình Mes Krman vs Gol Gohar
 • Video Mes Krman vs Gol Gohar
 • Tip Mes Krman vs Gol Gohar
17/01/2019 17:30 Vòng (KT) [16]Karoun Ahvaz 0 - 1 0 - 0 Mes Rafsanjan[14]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Mes Rafsanjan
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Mes Rafsanjan
 • Video Karoun Ahvaz vs Mes Rafsanjan
 • Tip Karoun Ahvaz vs Mes Rafsanjan
17/01/2019 17:30 Vòng (KT) [4]Shahin Bushehr 0 - 2 0 - 1 Baderan Tehran[8]
 • Diễn biến Shahin Bushehr vs Baderan Tehran
 • Đội hình Shahin Bushehr vs Baderan Tehran
 • Video Shahin Bushehr vs Baderan Tehran
 • Tip Shahin Bushehr vs Baderan Tehran
17/01/2019 17:30 Vòng (KT) [6]Aluminium Arak 1 - 0 0 - 0 Fajr Sepasi[12]
 • Diễn biến Aluminium Arak vs Fajr Sepasi
 • Đội hình Aluminium Arak vs Fajr Sepasi
 • Video Aluminium Arak vs Fajr Sepasi
 • Tip Aluminium Arak vs Fajr Sepasi
10/01/2019 17:30 Vòng (KT) Fajr Sepasi 1 - 0 0 - 0 Oxin Alborz
 • Diễn biến Fajr Sepasi vs Oxin Alborz
 • Đội hình Fajr Sepasi vs Oxin Alborz
 • Video Fajr Sepasi vs Oxin Alborz
 • Tip Fajr Sepasi vs Oxin Alborz
10/01/2019 17:30 Vòng (KT) Gol Gohar 2 - 0 0 - 0 Shahin Bushehr
 • Diễn biến Gol Gohar vs Shahin Bushehr
 • Đội hình Gol Gohar vs Shahin Bushehr
 • Video Gol Gohar vs Shahin Bushehr
 • Tip Gol Gohar vs Shahin Bushehr
10/01/2019 17:30 Vòng (KT) Shahrdari Tabriz 0 - 0 0 - 0 Aluminium Arak
 • Diễn biến Shahrdari Tabriz vs Aluminium Arak
 • Đội hình Shahrdari Tabriz vs Aluminium Arak
 • Video Shahrdari Tabriz vs Aluminium Arak
 • Tip Shahrdari Tabriz vs Aluminium Arak
10/01/2019 17:30 Vòng (KT) Malavan 0 - 0 0 - 0 Khouneh Be Khouneh
 • Diễn biến Malavan vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Malavan vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Malavan vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Malavan vs Khouneh Be Khouneh
15/12/2018 18:00 Vòng (KT) [14]Karoun Ahvaz 0 - 1 0 - 1 Khouneh Be Khouneh[16]
 • Diễn biến Karoun Ahvaz vs Khouneh Be Khouneh
 • Đội hình Karoun Ahvaz vs Khouneh Be Khouneh
 • Video Karoun Ahvaz vs Khouneh Be Khouneh
 • Tip Karoun Ahvaz vs Khouneh Be Khouneh
15/12/2018 17:30 Vòng (KT) [8]Baderan Tehran 1 - 1 1 - 0 Mes Krman[4]
 • Diễn biến Baderan Tehran vs Mes Krman
 • Đội hình Baderan Tehran vs Mes Krman
 • Video Baderan Tehran vs Mes Krman
 • Tip Baderan Tehran vs Mes Krman
15/12/2018 17:30 Vòng (KT) [2]Gol Gohar 1 - 0 0 - 0 Oxin Alborz[6]
 • Diễn biến Gol Gohar vs Oxin Alborz
 • Đội hình Gol Gohar vs Oxin Alborz
 • Video Gol Gohar vs Oxin Alborz
 • Tip Gol Gohar vs Oxin Alborz
09/12/2018 17:30 Vòng (KT) Oxin Alborz 2 - 1 0 - 0 Shahrdari Tabriz
 • Diễn biến Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Đội hình Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Video Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
 • Tip Oxin Alborz vs Shahrdari Tabriz
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáHạng 2 IranIran League Division 1IRN D1
Cập nhật lúc: 14/02/2019 07:34
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

Loading...

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->