Bong da

Kết quả bóng đá Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/11/2018 19:45 Vòng (KT) [4]Persepolis 2 - 1 0 - 1 Peykan[6]
 • Diễn biến Persepolis vs Peykan
 • Đội hình Persepolis vs Peykan
 • Video Persepolis vs Peykan
 • Tip Persepolis vs Peykan
14/11/2018 18:30 Vòng (KT) [8]Saipa 0 - 0 0 - 0 Mashin Sazi[10]
 • Diễn biến Saipa vs Mashin Sazi
 • Đội hình Saipa vs Mashin Sazi
 • Video Saipa vs Mashin Sazi
 • Tip Saipa vs Mashin Sazi
11/11/2018 19:00 Vòng (KT) Naft Masjed Soleyman 1 - 1 0 - 1 Sanat-Naft
 • Diễn biến Naft Masjed Soleyman vs Sanat-Naft
 • Đội hình Naft Masjed Soleyman vs Sanat-Naft
 • Video Naft Masjed Soleyman vs Sanat-Naft
 • Tip Naft Masjed Soleyman vs Sanat-Naft
10/11/2018 19:00 Vòng (KT) [12]Foolad Khozestan 0 - 1 0 - 1 Sepidroud Rasht[16]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Video Foolad Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Tip Foolad Khozestan vs Sepidroud Rasht
09/11/2018 20:00 Vòng (KT) [2]Sepahan 3 - 0 2 - 0 Saipa[6]
 • Diễn biến Sepahan vs Saipa
 • Đội hình Sepahan vs Saipa
 • Video Sepahan vs Saipa
 • Tip Sepahan vs Saipa
09/11/2018 20:00 Vòng [6]Esteghlal Tehran ?-? ?-? Padideh Mashhad[1]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Padideh Mashhad
 • Video Esteghlal Tehran vs Padideh Mashhad
 • Tip Esteghlal Tehran vs Padideh Mashhad
09/11/2018 19:00 Vòng (KT) [8]Pars Jonoubi Jam 3 - 0 1 - 0 Peykan[5]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Peykan
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Peykan
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Peykan
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Peykan
09/11/2018 19:00 Vòng (KT) [3]Teraktor-Sazi 4 - 1 0 - 1 Zob Ahan[10]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Zob Ahan
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Zob Ahan
 • Video Teraktor-Sazi vs Zob Ahan
 • Tip Teraktor-Sazi vs Zob Ahan
09/11/2018 18:30 Vòng (KT) [14]Nassaji Mazandaran 2 - 0 1 - 0 Esteghlal Khozestan[13]
 • Diễn biến Nassaji Mazandaran vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Nassaji Mazandaran vs Esteghlal Khozestan
 • Video Nassaji Mazandaran vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Nassaji Mazandaran vs Esteghlal Khozestan
05/11/2018 21:00 Vòng [3]Persepolis ?-? ?-? Zob Ahan[9]
 • Diễn biến Persepolis vs Zob Ahan
 • Đội hình Persepolis vs Zob Ahan
 • Video Persepolis vs Zob Ahan
 • Tip Persepolis vs Zob Ahan
05/11/2018 18:30 Vòng (KT) [11]Mashin Sazi 0 - 0 0 - 0 Esteghlal Tehran[7]
 • Diễn biến Mashin Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Mashin Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Video Mashin Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Tip Mashin Sazi vs Esteghlal Tehran
03/11/2018 20:15 Vòng (KT) [10]Sanat-Naft 0 - 0 0 - 0 Foolad Khozestan[12]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Video Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Tip Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
02/11/2018 19:30 Vòng (KT) [1]Padideh Mashhad 3 - 0 1 - 0 Nassaji Mazandaran[14]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Nassaji Mazandaran
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Nassaji Mazandaran
 • Video Padideh Mashhad vs Nassaji Mazandaran
 • Tip Padideh Mashhad vs Nassaji Mazandaran
02/11/2018 19:00 Vòng (KT) [13]Esteghlal Khozestan 1 - 2 0 - 0 Naft Masjed Soleyman[15]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Naft Masjed Soleyman
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Naft Masjed Soleyman
 • Video Esteghlal Khozestan vs Naft Masjed Soleyman
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Naft Masjed Soleyman
02/11/2018 19:00 Vòng (KT) [5]Peykan 1 - 2 0 - 2 Teraktor-Sazi[4]
 • Diễn biến Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Video Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Tip Peykan vs Teraktor-Sazi
02/11/2018 19:00 Vòng (KT) [16]Sepidroud Rasht 1 - 0 1 - 0 Pars Jonoubi Jam[8]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
27/10/2018 20:10 Vòng (KT) [6]Saipa 1 - 1 0 - 1 Persepolis[3]
 • Diễn biến Saipa vs Persepolis
 • Đội hình Saipa vs Persepolis
 • Video Saipa vs Persepolis
 • Tip Saipa vs Persepolis
26/10/2018 20:30 Vòng (KT) [12]Foolad Khozestan 0 - 0 0 - 0 Esteghlal Khozestan[13]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Video Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
26/10/2018 20:15 Vòng (KT) [5]Esteghlal Tehran 0 - 1 0 - 0 Sepahan[2]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Sepahan
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Sepahan
 • Video Esteghlal Tehran vs Sepahan
 • Tip Esteghlal Tehran vs Sepahan
26/10/2018 20:15 Vòng (KT) [8]Pars Jonoubi Jam 2 - 2 2 - 1 Sanat-Naft[10]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Sanat-Naft
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Sanat-Naft
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Sanat-Naft
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Sanat-Naft
26/10/2018 19:30 Vòng (KT) [7]Teraktor-Sazi 2 - 1 0 - 0 Sepidroud Rasht[16]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Sepidroud Rasht
 • Video Teraktor-Sazi vs Sepidroud Rasht
 • Tip Teraktor-Sazi vs Sepidroud Rasht
25/10/2018 20:30 Vòng (KT) [15]Naft Masjed Soleyman 0 - 1 0 - 0 Padideh Mashhad[1]
 • Diễn biến Naft Masjed Soleyman vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Naft Masjed Soleyman vs Padideh Mashhad
 • Video Naft Masjed Soleyman vs Padideh Mashhad
 • Tip Naft Masjed Soleyman vs Padideh Mashhad
25/10/2018 20:00 Vòng (KT) [14]Nassaji Mazandaran 0 - 0 0 - 0 Mashin Sazi[11]
 • Diễn biến Nassaji Mazandaran vs Mashin Sazi
 • Đội hình Nassaji Mazandaran vs Mashin Sazi
 • Video Nassaji Mazandaran vs Mashin Sazi
 • Tip Nassaji Mazandaran vs Mashin Sazi
25/10/2018 19:45 Vòng (KT) [9]Zob Ahan 1 - 1 0 - 1 Peykan[4]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Peykan
 • Đội hình Zob Ahan vs Peykan
 • Video Zob Ahan vs Peykan
 • Tip Zob Ahan vs Peykan
20/10/2018 21:30 Vòng (KT) [14]Sanat-Naft 2 - 1 1 - 0 Teraktor-Sazi[6]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Sanat-Naft vs Teraktor-Sazi
 • Video Sanat-Naft vs Teraktor-Sazi
 • Tip Sanat-Naft vs Teraktor-Sazi
19/10/2018 21:30 Vòng [3]Persepolis ?-? ?-? Peykan[4]
 • Diễn biến Persepolis vs Peykan
 • Đội hình Persepolis vs Peykan
 • Video Persepolis vs Peykan
 • Tip Persepolis vs Peykan
19/10/2018 20:30 Vòng (KT) [11]Esteghlal Khozestan 0 - 2 0 - 1 Pars Jonoubi Jam[8]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Esteghlal Khozestan vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Pars Jonoubi Jam
19/10/2018 20:15 Vòng (KT) [2]Sepahan 3 - 2 1 - 1 Nassaji Mazandaran[13]
 • Diễn biến Sepahan vs Nassaji Mazandaran
 • Đội hình Sepahan vs Nassaji Mazandaran
 • Video Sepahan vs Nassaji Mazandaran
 • Tip Sepahan vs Nassaji Mazandaran
19/10/2018 19:30 Vòng (KT) [16]Sepidroud Rasht 0 - 0 0 - 0 Zob Ahan[9]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Zob Ahan
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Zob Ahan
 • Video Sepidroud Rasht vs Zob Ahan
 • Tip Sepidroud Rasht vs Zob Ahan
19/10/2018 19:00 Vòng (KT) [5]Saipa 1 - 2 1 - 1 Esteghlal Tehran[7]
 • Diễn biến Saipa vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Saipa vs Esteghlal Tehran
 • Video Saipa vs Esteghlal Tehran
 • Tip Saipa vs Esteghlal Tehran
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/11/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác


-->