Bong da

Kết quả bóng đá Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
13/04/2018 18:30 Vòng (KT) [5]Peykan 0 - 0 0 - 0 Esteghlal Khozestan[14]
 • Diễn biến Peykan vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Peykan vs Esteghlal Khozestan
 • Video Peykan vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Peykan vs Esteghlal Khozestan
13/04/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Naft Tehran 0 - 1 0 - 0 Padideh Mashhad[12]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Naft Tehran vs Padideh Mashhad
 • Video Naft Tehran vs Padideh Mashhad
 • Tip Naft Tehran vs Padideh Mashhad
13/04/2018 18:30 Vòng (KT) [13]Sepidroud Rasht 1 - 0 1 - 0 Teraktor-Sazi[10]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Teraktor-Sazi
 • Video Sepidroud Rasht vs Teraktor-Sazi
 • Tip Sepidroud Rasht vs Teraktor-Sazi
13/04/2018 18:30 Vòng (KT) [11]Sepahan 1 - 1 1 - 1 Sanat-Naft[8]
 • Diễn biến Sepahan vs Sanat-Naft
 • Đội hình Sepahan vs Sanat-Naft
 • Video Sepahan vs Sanat-Naft
 • Tip Sepahan vs Sanat-Naft
13/04/2018 18:30 Vòng (KT) [16]Siah Jamegan Khorasan 0 - 3 0 - 2 Saipa[4]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Saipa
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Saipa
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Saipa
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Saipa
12/04/2018 19:30 Vòng (KT) [6]Foolad Khozestan 1 - 1 1 - 1 Zob Ahan[2]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Zob Ahan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Zob Ahan
 • Video Foolad Khozestan vs Zob Ahan
 • Tip Foolad Khozestan vs Zob Ahan
11/04/2018 21:30 Vòng (KT) [1]Persepolis 1 - 1 0 - 0 Pars Jonoubi Jam[7]
 • Diễn biến Persepolis vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Persepolis vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Persepolis vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Persepolis vs Pars Jonoubi Jam
11/04/2018 19:30 Vòng (KT) [9]Gostaresh Folad 1 - 1 0 - 1 Esteghlal Tehran[3]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Esteghlal Tehran
 • Video Gostaresh Folad vs Esteghlal Tehran
 • Tip Gostaresh Folad vs Esteghlal Tehran
07/04/2018 20:30 Vòng (KT) [10]Teraktor-Sazi 1 - 1 1 - 0 Sepahan[11]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Video Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Tip Teraktor-Sazi vs Sepahan
07/04/2018 19:30 Vòng (KT) [12]Padideh Mashhad 0 - 1 0 - 0 Persepolis[1]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Persepolis
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Persepolis
 • Video Padideh Mashhad vs Persepolis
 • Tip Padideh Mashhad vs Persepolis
07/04/2018 19:30 Vòng (KT) [2]Zob Ahan 3 - 0 1 - 0 Sepidroud Rasht[13]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Zob Ahan vs Sepidroud Rasht
 • Video Zob Ahan vs Sepidroud Rasht
 • Tip Zob Ahan vs Sepidroud Rasht
06/04/2018 21:30 Vòng (KT) [7]Pars Jonoubi Jam 0 - 0 0 - 0 Foolad Khozestan[6]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Foolad Khozestan
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Foolad Khozestan
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Foolad Khozestan
06/04/2018 21:25 Vòng (KT) [3]Esteghlal Tehran 4 - 1 0 - 0 Siah Jamegan Khorasan[16]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Esteghlal Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Esteghlal Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
06/04/2018 19:30 Vòng (KT) [5]Saipa 4 - 2 2 - 0 Naft Tehran[15]
 • Diễn biến Saipa vs Naft Tehran
 • Đội hình Saipa vs Naft Tehran
 • Video Saipa vs Naft Tehran
 • Tip Saipa vs Naft Tehran
06/04/2018 19:30 Vòng (KT) [14]Esteghlal Khozestan 1 - 2 1 - 1 Gostaresh Folad[9]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Gostaresh Folad
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Gostaresh Folad
 • Video Esteghlal Khozestan vs Gostaresh Folad
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Gostaresh Folad
05/04/2018 21:30 Vòng (KT) [8]Sanat-Naft 1 - 0 1 - 0 Peykan[4]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Peykan
 • Đội hình Sanat-Naft vs Peykan
 • Video Sanat-Naft vs Peykan
 • Tip Sanat-Naft vs Peykan
31/03/2018 21:30 Vòng (KT) [7]Foolad Khozestan 1 - 0 0 - 0 Padideh Mashhad[12]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Video Foolad Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Tip Foolad Khozestan vs Padideh Mashhad
31/03/2018 20:00 Vòng (KT) [4]Peykan 1 - 0 1 - 0 Sepahan[11]
 • Diễn biến Peykan vs Sepahan
 • Đội hình Peykan vs Sepahan
 • Video Peykan vs Sepahan
 • Tip Peykan vs Sepahan
30/03/2018 19:30 Vòng (KT) [14]Sepidroud Rasht 1 - 0 0 - 0 Pars Jonoubi Jam[6]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Sepidroud Rasht vs Pars Jonoubi Jam
30/03/2018 19:30 Vòng (KT) [2]Zob Ahan 3 - 0 1 - 0 Teraktor-Sazi[10]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Zob Ahan vs Teraktor-Sazi
 • Video Zob Ahan vs Teraktor-Sazi
 • Tip Zob Ahan vs Teraktor-Sazi
30/03/2018 18:30 Vòng (KT) [16]Siah Jamegan Khorasan 0 - 1 0 - 0 Esteghlal Khozestan[15]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Esteghlal Khozestan
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Esteghlal Khozestan
29/03/2018 21:15 Vòng (KT) [1]Persepolis 1 - 2 0 - 2 Saipa[5]
 • Diễn biến Persepolis vs Saipa
 • Đội hình Persepolis vs Saipa
 • Video Persepolis vs Saipa
 • Tip Persepolis vs Saipa
29/03/2018 17:30 Vòng (KT) [9]Gostaresh Folad 0 - 0 0 - 0 Sanat-Naft[8]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Sanat-Naft
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Sanat-Naft
 • Video Gostaresh Folad vs Sanat-Naft
 • Tip Gostaresh Folad vs Sanat-Naft
29/03/2018 17:30 Vòng (KT) [13]Naft Tehran 1 - 2 1 - 0 Esteghlal Tehran[3]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Naft Tehran vs Esteghlal Tehran
 • Video Naft Tehran vs Esteghlal Tehran
 • Tip Naft Tehran vs Esteghlal Tehran
03/03/2018 19:00 Vòng (KT) [15]Esteghlal Khozestan 1 - 0 0 - 0 Naft Tehran[12]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Naft Tehran
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Naft Tehran
 • Video Esteghlal Khozestan vs Naft Tehran
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Naft Tehran
02/03/2018 21:10 Vòng (KT) [8]Sanat-Naft 4 - 1 2 - 0 Siah Jamegan Khorasan[16]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Sanat-Naft vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Sanat-Naft vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Sanat-Naft vs Siah Jamegan Khorasan
02/03/2018 19:00 Vòng (KT) [7]Saipa 2 - 0 0 - 0 Foolad Khozestan[6]
 • Diễn biến Saipa vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Saipa vs Foolad Khozestan
 • Video Saipa vs Foolad Khozestan
 • Tip Saipa vs Foolad Khozestan
02/03/2018 19:00 Vòng (KT) [11]Sepahan 1 - 0 1 - 0 Gostaresh Folad[9]
 • Diễn biến Sepahan vs Gostaresh Folad
 • Đội hình Sepahan vs Gostaresh Folad
 • Video Sepahan vs Gostaresh Folad
 • Tip Sepahan vs Gostaresh Folad
02/03/2018 18:30 Vòng (KT) [13]Padideh Mashhad 1 - 0 0 - 0 Sepidroud Rasht[14]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Video Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Tip Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
01/03/2018 19:15 Vòng (KT) [3]Esteghlal Tehran 1 - 0 1 - 0 Persepolis[1]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Persepolis
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Persepolis
 • Video Esteghlal Tehran vs Persepolis
 • Tip Esteghlal Tehran vs Persepolis
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 14/04/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác