Bong da

Kết quả bóng đá Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
19/01/2018 18:30 Vòng (KT) [13]Naft Tehran 4 - 1 2 - 1 Siah Jamegan Khorasan[16]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Naft Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Naft Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Naft Tehran vs Siah Jamegan Khorasan
19/01/2018 18:30 Vòng (KT) [6]Padideh Mashhad 0 - 0 0 - 0 Esteghlal Tehran[5]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Esteghlal Tehran
 • Video Padideh Mashhad vs Esteghlal Tehran
 • Tip Padideh Mashhad vs Esteghlal Tehran
19/01/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Sepidroud Rasht 2 - 1 1 - 0 Sepahan[12]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Sepahan
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Sepahan
 • Video Sepidroud Rasht vs Sepahan
 • Tip Sepidroud Rasht vs Sepahan
19/01/2018 18:30 Vòng [2]Foolad Khozestan ?-? ?-? Peykan[7]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Peykan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Peykan
 • Video Foolad Khozestan vs Peykan
 • Tip Foolad Khozestan vs Peykan
18/01/2018 19:00 Vòng (KT) [1]Persepolis 1 - 1 0 - 0 Gostaresh Folad[9]
 • Diễn biến Persepolis vs Gostaresh Folad
 • Đội hình Persepolis vs Gostaresh Folad
 • Video Persepolis vs Gostaresh Folad
 • Tip Persepolis vs Gostaresh Folad
18/01/2018 18:30 Vòng (KT) [4]Zob Ahan 2 - 1 0 - 0 Sanat-Naft[10]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Sanat-Naft
 • Đội hình Zob Ahan vs Sanat-Naft
 • Video Zob Ahan vs Sanat-Naft
 • Tip Zob Ahan vs Sanat-Naft
18/01/2018 18:30 Vòng (KT) [3]Pars Jonoubi Jam 1 - 1 1 - 0 Esteghlal Khozestan[14]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Esteghlal Khozestan
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Esteghlal Khozestan
18/01/2018 18:00 Vòng (KT) [11]Teraktor-Sazi 1 - 2 0 - 0 Saipa[8]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Saipa
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Saipa
 • Video Teraktor-Sazi vs Saipa
 • Tip Teraktor-Sazi vs Saipa
12/01/2018 20:30 Vòng (KT) [10]Sanat-Naft 1 - 1 0 - 1 Pars Jonoubi Jam[3]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Sanat-Naft vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Sanat-Naft vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Sanat-Naft vs Pars Jonoubi Jam
12/01/2018 20:05 Vòng (KT) [5]Esteghlal Tehran 1 - 1 1 - 0 Saipa[7]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Saipa
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Saipa
 • Video Esteghlal Tehran vs Saipa
 • Tip Esteghlal Tehran vs Saipa
12/01/2018 18:30 Vòng (KT) [12]Sepahan 1 - 2 0 - 1 Zob Ahan[8]
 • Diễn biến Sepahan vs Zob Ahan
 • Đội hình Sepahan vs Zob Ahan
 • Video Sepahan vs Zob Ahan
 • Tip Sepahan vs Zob Ahan
12/01/2018 18:00 Vòng (KT) [16]Siah Jamegan Khorasan 0 - 1 0 - 0 Persepolis[1]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Persepolis
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Persepolis
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Persepolis
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Persepolis
12/01/2018 17:30 Vòng (KT) [9]Gostaresh Folad 1 - 1 0 - 1 Foolad Khozestan[2]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Foolad Khozestan
 • Video Gostaresh Folad vs Foolad Khozestan
 • Tip Gostaresh Folad vs Foolad Khozestan
11/01/2018 18:30 Vòng (KT) [15]Esteghlal Khozestan 1 - 0 1 - 0 Padideh Mashhad[4]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Video Esteghlal Khozestan vs Padideh Mashhad
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Padideh Mashhad
11/01/2018 18:30 Vòng (KT) [14]Naft Tehran 2 - 0 0 - 0 Teraktor-Sazi[11]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Naft Tehran vs Teraktor-Sazi
 • Video Naft Tehran vs Teraktor-Sazi
 • Tip Naft Tehran vs Teraktor-Sazi
11/01/2018 18:30 Vòng (KT) [6]Peykan 0 - 0 0 - 0 Sepidroud Rasht[13]
 • Diễn biến Peykan vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Peykan vs Sepidroud Rasht
 • Video Peykan vs Sepidroud Rasht
 • Tip Peykan vs Sepidroud Rasht
05/01/2018 20:00 Vòng (KT) [1]Persepolis 0 - 0 0 - 0 Naft Tehran[15]
 • Diễn biến Persepolis vs Naft Tehran
 • Đội hình Persepolis vs Naft Tehran
 • Video Persepolis vs Naft Tehran
 • Tip Persepolis vs Naft Tehran
05/01/2018 20:00 Vòng (KT) [8]Saipa 3 - 2 1 - 0 Esteghlal Khozestan[14]
 • Diễn biến Saipa vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Saipa vs Esteghlal Khozestan
 • Video Saipa vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Saipa vs Esteghlal Khozestan
05/01/2018 18:30 Vòng (KT) [13]Sepidroud Rasht 1 - 2 1 - 2 Gostaresh Folad[10]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Gostaresh Folad
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Gostaresh Folad
 • Video Sepidroud Rasht vs Gostaresh Folad
 • Tip Sepidroud Rasht vs Gostaresh Folad
05/01/2018 18:30 Vòng (KT) [9]Zob Ahan 2 - 1 1 - 0 Peykan[4]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Peykan
 • Đội hình Zob Ahan vs Peykan
 • Video Zob Ahan vs Peykan
 • Tip Zob Ahan vs Peykan
05/01/2018 18:00 Vòng (KT) [6]Padideh Mashhad 1 - 0 1 - 0 Sanat-Naft[7]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Sanat-Naft
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Sanat-Naft
 • Video Padideh Mashhad vs Sanat-Naft
 • Tip Padideh Mashhad vs Sanat-Naft
05/01/2018 18:00 Vòng (KT) [11]Teraktor-Sazi 0 - 0 0 - 0 Esteghlal Tehran[5]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Video Teraktor-Sazi vs Esteghlal Tehran
 • Tip Teraktor-Sazi vs Esteghlal Tehran
04/01/2018 18:30 Vòng (KT) [2]Foolad Khozestan 1 - 1 0 - 0 Siah Jamegan Khorasan[16]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Foolad Khozestan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Foolad Khozestan vs Siah Jamegan Khorasan
04/01/2018 18:30 Vòng (KT) [3]Pars Jonoubi Jam 0 - 0 0 - 0 Sepahan[12]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Sepahan
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Sepahan
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Sepahan
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Sepahan
29/12/2017 20:15 Vòng (KT) [9]Sanat-Naft 3 - 0 1 - 0 Saipa[6]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Saipa
 • Đội hình Sanat-Naft vs Saipa
 • Video Sanat-Naft vs Saipa
 • Tip Sanat-Naft vs Saipa
29/12/2017 18:45 Vòng (KT) [12]Sepahan 4 - 0 1 - 0 Padideh Mashhad[5]
 • Diễn biến Sepahan vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Sepahan vs Padideh Mashhad
 • Video Sepahan vs Padideh Mashhad
 • Tip Sepahan vs Padideh Mashhad
29/12/2017 18:30 Vòng (KT) [15]Naft Tehran 1 - 2 0 - 1 Foolad Khozestan[3]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Naft Tehran vs Foolad Khozestan
 • Video Naft Tehran vs Foolad Khozestan
 • Tip Naft Tehran vs Foolad Khozestan
29/12/2017 18:30 Vòng (KT) [4]Peykan 1 - 1 0 - 1 Pars Jonoubi Jam[2]
 • Diễn biến Peykan vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Peykan vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Peykan vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Peykan vs Pars Jonoubi Jam
29/12/2017 18:00 Vòng (KT) [8]Gostaresh Folad 0 - 1 0 - 0 Zob Ahan[10]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Zob Ahan
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Zob Ahan
 • Video Gostaresh Folad vs Zob Ahan
 • Tip Gostaresh Folad vs Zob Ahan
29/12/2017 18:00 Vòng (KT) [1]Persepolis 2 - 0 1 - 0 Teraktor-Sazi[11]
 • Diễn biến Persepolis vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Persepolis vs Teraktor-Sazi
 • Video Persepolis vs Teraktor-Sazi
 • Tip Persepolis vs Teraktor-Sazi
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 20/01/2018 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác