Bong da

Kết quả bóng đá Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
20/10/2017 21:30 Vòng (KT) [7]Zob Ahan 0 - 3 0 - 1 Pars Jonoubi Jam[1]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Zob Ahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Zob Ahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Zob Ahan vs Pars Jonoubi Jam
20/10/2017 17:30 Vòng [2]Persepolis ?-? ?-? Esteghlal Tehran[12]
 • Diễn biến Persepolis vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Persepolis vs Esteghlal Tehran
 • Video Persepolis vs Esteghlal Tehran
 • Tip Persepolis vs Esteghlal Tehran
19/10/2017 21:30 Vòng (KT) [5]Foolad Khozestan 1 - 1 0 - 0 Saipa[6]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Saipa
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Saipa
 • Video Foolad Khozestan vs Saipa
 • Tip Foolad Khozestan vs Saipa
19/10/2017 19:45 Vòng (KT) [14]Siah Jamegan Khorasan 0 - 1 0 - 0 Sanat-Naft[9]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Sanat-Naft
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Sanat-Naft
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Sanat-Naft
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Sanat-Naft
19/10/2017 19:30 Vòng (KT) [11]Sepidroud Rasht 2 - 1 1 - 1 Padideh Mashhad[4]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Padideh Mashhad
 • Video Sepidroud Rasht vs Padideh Mashhad
 • Tip Sepidroud Rasht vs Padideh Mashhad
19/10/2017 19:15 Vòng (KT) [3]Peykan 2 - 1 1 - 0 Teraktor-Sazi[8]
 • Diễn biến Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Video Peykan vs Teraktor-Sazi
 • Tip Peykan vs Teraktor-Sazi
19/10/2017 18:30 Vòng (KT) [16]Gostaresh Folad 0 - 0 0 - 0 Sepahan[10]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Sepahan
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Sepahan
 • Video Gostaresh Folad vs Sepahan
 • Tip Gostaresh Folad vs Sepahan
17/10/2017 19:15 Vòng (KT) [13]Naft Tehran 1 - 0 0 - 0 Esteghlal Khozestan[15]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Naft Tehran vs Esteghlal Khozestan
 • Video Naft Tehran vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Naft Tehran vs Esteghlal Khozestan
13/10/2017 20:45 Vòng (KT) [12]Sanat-Naft 1 - 0 0 - 0 Naft Tehran[9]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Naft Tehran
 • Đội hình Sanat-Naft vs Naft Tehran
 • Video Sanat-Naft vs Naft Tehran
 • Tip Sanat-Naft vs Naft Tehran
13/10/2017 20:30 Vòng (KT) [6]Saipa 1 - 1 1 - 0 Sepidroud Rasht[10]
 • Diễn biến Saipa vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Saipa vs Sepidroud Rasht
 • Video Saipa vs Sepidroud Rasht
 • Tip Saipa vs Sepidroud Rasht
13/10/2017 20:30 Vòng (KT) [11]Esteghlal Tehran 0 - 0 0 - 0 Foolad Khozestan[5]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Foolad Khozestan
 • Video Esteghlal Tehran vs Foolad Khozestan
 • Tip Esteghlal Tehran vs Foolad Khozestan
13/10/2017 20:00 Vòng (KT) [2]Padideh Mashhad 2 - 2 1 - 2 Zob Ahan[7]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Video Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Tip Padideh Mashhad vs Zob Ahan
13/10/2017 19:30 Vòng (KT) [14]Sepahan 2 - 0 0 - 0 Siah Jamegan Khorasan[13]
 • Diễn biến Sepahan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Đội hình Sepahan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Video Sepahan vs Siah Jamegan Khorasan
 • Tip Sepahan vs Siah Jamegan Khorasan
13/10/2017 19:30 Vòng (KT) [8]Teraktor-Sazi 1 - 1 0 - 0 Pars Jonoubi Jam[1]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Teraktor-Sazi vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Teraktor-Sazi vs Pars Jonoubi Jam
12/10/2017 20:30 Vòng (KT) [15]Esteghlal Khozestan 1 - 3 1 - 3 Persepolis[3]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Persepolis
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Persepolis
 • Video Esteghlal Khozestan vs Persepolis
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Persepolis
12/10/2017 19:30 Vòng (KT) [4]Peykan 1 - 0 0 - 0 Gostaresh Folad[16]
 • Diễn biến Peykan vs Gostaresh Folad
 • Đội hình Peykan vs Gostaresh Folad
 • Video Peykan vs Gostaresh Folad
 • Tip Peykan vs Gostaresh Folad
28/09/2017 22:00 Vòng (KT) [1]Pars Jonoubi Jam 1 - 1 1 - 0 Padideh Mashhad[2]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Padideh Mashhad
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Padideh Mashhad
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Padideh Mashhad
28/09/2017 20:15 Vòng (KT) [9]Siah Jamegan Khorasan 0 - 2 0 - 1 Peykan[5]
 • Diễn biến Siah Jamegan Khorasan vs Peykan
 • Đội hình Siah Jamegan Khorasan vs Peykan
 • Video Siah Jamegan Khorasan vs Peykan
 • Tip Siah Jamegan Khorasan vs Peykan
28/09/2017 18:45 Vòng [3]Persepolis ?-? ?-? Sanat-Naft[11]
 • Diễn biến Persepolis vs Sanat-Naft
 • Đội hình Persepolis vs Sanat-Naft
 • Video Persepolis vs Sanat-Naft
 • Tip Persepolis vs Sanat-Naft
28/09/2017 17:30 Vòng (KT) [13]Gostaresh Folad 1 - 2 0 - 0 Teraktor-Sazi[10]
 • Diễn biến Gostaresh Folad vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Gostaresh Folad vs Teraktor-Sazi
 • Video Gostaresh Folad vs Teraktor-Sazi
 • Tip Gostaresh Folad vs Teraktor-Sazi
26/09/2017 21:20 Vòng (KT) [14]Naft Tehran 1 - 0 0 - 0 Sepahan[12]
 • Diễn biến Naft Tehran vs Sepahan
 • Đội hình Naft Tehran vs Sepahan
 • Video Naft Tehran vs Sepahan
 • Tip Naft Tehran vs Sepahan
26/09/2017 21:00 Vòng (KT) [4]Foolad Khozestan 1 - 1 0 - 0 Esteghlal Khozestan[15]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Video Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Foolad Khozestan vs Esteghlal Khozestan
26/09/2017 20:50 Vòng (KT) [7]Zob Ahan 1 - 1 0 - 0 Saipa[6]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Saipa
 • Đội hình Zob Ahan vs Saipa
 • Video Zob Ahan vs Saipa
 • Tip Zob Ahan vs Saipa
26/09/2017 19:45 Vòng (KT) [8]Sepidroud Rasht 1 - 2 0 - 0 Esteghlal Tehran[16]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Esteghlal Tehran
 • Video Sepidroud Rasht vs Esteghlal Tehran
 • Tip Sepidroud Rasht vs Esteghlal Tehran
22/09/2017 22:30 Vòng (KT) [11]Sanat-Naft 0 - 1 0 - 1 Foolad Khozestan[4]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Video Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
 • Tip Sanat-Naft vs Foolad Khozestan
22/09/2017 22:00 Vòng (KT) [7]Peykan 3 - 1 2 - 1 Naft Tehran[12]
 • Diễn biến Peykan vs Naft Tehran
 • Đội hình Peykan vs Naft Tehran
 • Video Peykan vs Naft Tehran
 • Tip Peykan vs Naft Tehran
22/09/2017 22:00 Vòng (KT) [5]Saipa 1 - 1 0 - 0 Pars Jonoubi Jam[1]
 • Diễn biến Saipa vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Saipa vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Saipa vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Saipa vs Pars Jonoubi Jam
22/09/2017 21:15 Vòng (KT) [9]Teraktor-Sazi 1 - 2 0 - 0 Padideh Mashhad[3]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Video Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Tip Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
21/09/2017 22:30 Vòng (KT) [13]Sepahan 2 - 2 0 - 1 Persepolis[2]
 • Diễn biến Sepahan vs Persepolis
 • Đội hình Sepahan vs Persepolis
 • Video Sepahan vs Persepolis
 • Tip Sepahan vs Persepolis
21/09/2017 22:05 Vòng (KT) [14]Esteghlal Khozestan 0 - 0 0 - 0 Sepidroud Rasht[10]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Video Esteghlal Khozestan vs Sepidroud Rasht
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Sepidroud Rasht
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 21/10/2017 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 

 

 

 Quảng cáo của đối tác
Premier Village Phú Quốc xổ số mega soi cầu lô tô game online soi cầu đặc biệtt xổ số mega 6/45 mua ban nha dat nha dat da nang nha dat ha noi Premier Village Phú Quốc Resort xổ số tự chọn nha dat hai duong nha dat hai phong livescore kết quả xổ số mega 6/45 truc tiep xo so dự đoán xổ số thống kê xổ số Premier Residences Phú Quốc link sopcast premier league sopcast thiết bị định vị trực tiếp xổ số mega 6/45 thiết bị định vị ô tô trực tiếp xổ số cuoi xuyen viet giong hat viet 2015  kết quả xổ số đại lý xổ số mega 6/45 thach thuc danh hai Cẩm nang Đầu Tư Premier Village Phu Quoc 5s online co dau 8 tuoi dang ky m88 nhu the nao live scores serie a sopcast