Bong da

Kết quả bóng đá Iran

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
17/03/2019 20:00 Vòng (KT) [10]Peykan 1 - 1 1 - 0 Sanat-Naft[12]
 • Diễn biến Peykan vs Sanat-Naft
 • Đội hình Peykan vs Sanat-Naft
 • Video Peykan vs Sanat-Naft
 • Tip Peykan vs Sanat-Naft
17/03/2019 20:00 Vòng (KT) [13]Zob Ahan 2 - 0 1 - 0 Esteghlal Khozestan[15]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Zob Ahan vs Esteghlal Khozestan
 • Video Zob Ahan vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Zob Ahan vs Esteghlal Khozestan
16/03/2019 22:30 Vòng (KT) [3]Esteghlal Tehran 1 - 0 1 - 0 Nassaji Mazandaran[8]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Nassaji Mazandaran
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Nassaji Mazandaran
 • Video Esteghlal Tehran vs Nassaji Mazandaran
 • Tip Esteghlal Tehran vs Nassaji Mazandaran
16/03/2019 20:00 Vòng (KT) [16]Sepidroud Rasht 1 - 3 0 - 3 Persepolis[1]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Persepolis
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Persepolis
 • Video Sepidroud Rasht vs Persepolis
 • Tip Sepidroud Rasht vs Persepolis
15/03/2019 21:20 Vòng (KT) [7]Foolad Khozestan 1 - 1 0 - 0 Sepahan[2]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Sepahan
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Sepahan
 • Video Foolad Khozestan vs Sepahan
 • Tip Foolad Khozestan vs Sepahan
15/03/2019 21:15 Vòng (KT) [6]Pars Jonoubi Jam 0 - 1 0 - 0 Mashin Sazi[11]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Mashin Sazi
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Mashin Sazi
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Mashin Sazi
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Mashin Sazi
14/03/2019 19:30 Vòng (KT) [4]Teraktor-Sazi 1 - 0 1 - 0 Padideh Mashhad[5]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Video Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
 • Tip Teraktor-Sazi vs Padideh Mashhad
14/03/2019 19:30 Vòng (KT) [14]Naft Masjed Soleyman 0 - 1 0 - 0 Saipa[9]
 • Diễn biến Naft Masjed Soleyman vs Saipa
 • Đội hình Naft Masjed Soleyman vs Saipa
 • Video Naft Masjed Soleyman vs Saipa
 • Tip Naft Masjed Soleyman vs Saipa
08/03/2019 22:00 Vòng (KT) [4]Esteghlal Tehran 1 - 0 1 - 0 Naft Masjed Soleyman[13]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Naft Masjed Soleyman
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Naft Masjed Soleyman
 • Video Esteghlal Tehran vs Naft Masjed Soleyman
 • Tip Esteghlal Tehran vs Naft Masjed Soleyman
08/03/2019 21:00 Vòng (KT) [3]Sepahan 1 - 0 1 - 0 Pars Jonoubi Jam[6]
 • Diễn biến Sepahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Đội hình Sepahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Video Sepahan vs Pars Jonoubi Jam
 • Tip Sepahan vs Pars Jonoubi Jam
08/03/2019 20:00 Vòng (KT) [12]Sanat-Naft 1 - 1 0 - 1 Sepidroud Rasht[16]
 • Diễn biến Sanat-Naft vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Sanat-Naft vs Sepidroud Rasht
 • Video Sanat-Naft vs Sepidroud Rasht
 • Tip Sanat-Naft vs Sepidroud Rasht
08/03/2019 19:30 Vòng (KT) [9]Nassaji Mazandaran 1 - 1 1 - 0 Persepolis[1]
 • Diễn biến Nassaji Mazandaran vs Persepolis
 • Đội hình Nassaji Mazandaran vs Persepolis
 • Video Nassaji Mazandaran vs Persepolis
 • Tip Nassaji Mazandaran vs Persepolis
07/03/2019 20:30 Vòng (KT) [2]Padideh Mashhad 0 - 1 0 - 0 Zob Ahan[15]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Video Padideh Mashhad vs Zob Ahan
 • Tip Padideh Mashhad vs Zob Ahan
07/03/2019 20:00 Vòng (KT) [14]Esteghlal Khozestan 0 - 1 0 - 1 Peykan[11]
 • Diễn biến Esteghlal Khozestan vs Peykan
 • Đội hình Esteghlal Khozestan vs Peykan
 • Video Esteghlal Khozestan vs Peykan
 • Tip Esteghlal Khozestan vs Peykan
07/03/2019 19:30 Vòng (KT) [10]Saipa 1 - 0 0 - 0 Foolad Khozestan[7]
 • Diễn biến Saipa vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Saipa vs Foolad Khozestan
 • Video Saipa vs Foolad Khozestan
 • Tip Saipa vs Foolad Khozestan
07/03/2019 18:30 Vòng (KT) [8]Mashin Sazi 0 - 2 0 - 1 Teraktor-Sazi[5]
 • Diễn biến Mashin Sazi vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Mashin Sazi vs Teraktor-Sazi
 • Video Mashin Sazi vs Teraktor-Sazi
 • Tip Mashin Sazi vs Teraktor-Sazi
01/03/2019 20:00 Vòng (KT) [13]Naft Masjed Soleyman 2 - 2 0 - 1 Nassaji Mazandaran[9]
 • Diễn biến Naft Masjed Soleyman vs Nassaji Mazandaran
 • Đội hình Naft Masjed Soleyman vs Nassaji Mazandaran
 • Video Naft Masjed Soleyman vs Nassaji Mazandaran
 • Tip Naft Masjed Soleyman vs Nassaji Mazandaran
01/03/2019 19:30 Vòng (KT) [5]Teraktor-Sazi 2 - 0 1 - 0 Sepahan[1]
 • Diễn biến Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Đội hình Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Video Teraktor-Sazi vs Sepahan
 • Tip Teraktor-Sazi vs Sepahan
01/03/2019 19:30 Vòng (KT) [12]Peykan 0 - 0 0 - 0 Padideh Mashhad[3]
 • Diễn biến Peykan vs Padideh Mashhad
 • Đội hình Peykan vs Padideh Mashhad
 • Video Peykan vs Padideh Mashhad
 • Tip Peykan vs Padideh Mashhad
01/03/2019 19:30 Vòng (KT) [16]Sepidroud Rasht 1 - 2 1 - 0 Esteghlal Khozestan[15]
 • Diễn biến Sepidroud Rasht vs Esteghlal Khozestan
 • Đội hình Sepidroud Rasht vs Esteghlal Khozestan
 • Video Sepidroud Rasht vs Esteghlal Khozestan
 • Tip Sepidroud Rasht vs Esteghlal Khozestan
28/02/2019 22:00 Vòng (KT) [14]Zob Ahan 0 - 0 0 - 0 Mashin Sazi[8]
 • Diễn biến Zob Ahan vs Mashin Sazi
 • Đội hình Zob Ahan vs Mashin Sazi
 • Video Zob Ahan vs Mashin Sazi
 • Tip Zob Ahan vs Mashin Sazi
28/02/2019 22:00 Vòng (KT) [2]Persepolis 1 - 0 1 - 0 Sanat-Naft[10]
 • Diễn biến Persepolis vs Sanat-Naft
 • Đội hình Persepolis vs Sanat-Naft
 • Video Persepolis vs Sanat-Naft
 • Tip Persepolis vs Sanat-Naft
28/02/2019 19:30 Vòng (KT) [6]Foolad Khozestan 1 - 3 1 - 2 Esteghlal Tehran[4]
 • Diễn biến Foolad Khozestan vs Esteghlal Tehran
 • Đội hình Foolad Khozestan vs Esteghlal Tehran
 • Video Foolad Khozestan vs Esteghlal Tehran
 • Tip Foolad Khozestan vs Esteghlal Tehran
28/02/2019 19:00 Vòng (KT) [7]Pars Jonoubi Jam 0 - 0 0 - 0 Saipa[11]
 • Diễn biến Pars Jonoubi Jam vs Saipa
 • Đội hình Pars Jonoubi Jam vs Saipa
 • Video Pars Jonoubi Jam vs Saipa
 • Tip Pars Jonoubi Jam vs Saipa
24/02/2019 22:00 Vòng (KT) [5]Esteghlal Tehran 3 - 0 2 - 0 Zob Ahan[14]
 • Diễn biến Esteghlal Tehran vs Zob Ahan
 • Đội hình Esteghlal Tehran vs Zob Ahan
 • Video Esteghlal Tehran vs Zob Ahan
 • Tip Esteghlal Tehran vs Zob Ahan
24/02/2019 19:00 Vòng (KT) [10]Saipa 0 - 0 0 - 0 Teraktor-Sazi[4]
 • Diễn biến Saipa vs Teraktor-Sazi
 • Đội hình Saipa vs Teraktor-Sazi
 • Video Saipa vs Teraktor-Sazi
 • Tip Saipa vs Teraktor-Sazi
23/02/2019 19:30 Vòng (KT) [13]Naft Masjed Soleyman 0 - 0 0 - 0 Persepolis[2]
 • Diễn biến Naft Masjed Soleyman vs Persepolis
 • Đội hình Naft Masjed Soleyman vs Persepolis
 • Video Naft Masjed Soleyman vs Persepolis
 • Tip Naft Masjed Soleyman vs Persepolis
22/02/2019 19:00 Vòng (KT) [3]Padideh Mashhad 2 - 0 1 - 0 Sepidroud Rasht[16]
 • Diễn biến Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Đội hình Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Video Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
 • Tip Padideh Mashhad vs Sepidroud Rasht
22/02/2019 19:00 Vòng (KT) [11]Nassaji Mazandaran 2 - 0 1 - 0 Foolad Khozestan[6]
 • Diễn biến Nassaji Mazandaran vs Foolad Khozestan
 • Đội hình Nassaji Mazandaran vs Foolad Khozestan
 • Video Nassaji Mazandaran vs Foolad Khozestan
 • Tip Nassaji Mazandaran vs Foolad Khozestan
22/02/2019 19:00 Vòng (KT) [8]Mashin Sazi 0 - 1 0 - 1 Peykan[12]
 • Diễn biến Mashin Sazi vs Peykan
 • Đội hình Mashin Sazi vs Peykan
 • Video Mashin Sazi vs Peykan
 • Tip Mashin Sazi vs Peykan
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đá
Cập nhật lúc: 18/03/2019 07:33
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác

 Quảng cáo của đối tác
xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | live scores serie a sopcast

-->